Sunday, January 22, 2017

Gaayam - A True Story | New Telugu Short Film 2017

Starring : Harsha Manoj, Deepthi, Kumari, Kaushik, Sai Kumar NVK, Pramod A, Sravanthi CH, Naren Anne, Bindu Reddy
Producer : Sai Avinash Chappa
Director : Divyateja Palli


Gaayam - A True Story | New Telugu Short Film 2017

Popular Posts

Popular Posts

Search This Blog